Potrivit paginii de Facebook a ministerului de resort, noul termen este până la data de 31 martie 2023, ora 17:00, faţă de 15 februarie 2023, ora 17:00.

Depunerea dosarelor vizează „Sprijinirea investiţiilor în modernizare, monitorizarea şi eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici în vederea asigurării eficienţei energetice în sectorul industrial”.

Conform Ghidului de finanţare, prin realizarea proiectelor finanţabile în cadrul schemei de ajutor aferente se urmăreşte finalizarea a cel puţin 50 de proiecte de eficienţă energetică în industrie, prin care să se realizeze economii considerabile de energie şi reducerea emisiilor directe şi indirecte de gaze cu efect de seră cu cel puţin 30%, în comparaţie cu emisiile „ex ante”, la nivelul conturului energetic al fiecărui proiect, evaluat prin audit energetic.

Activitatea ulterioară a operatorului economic va fi monitorizată prin intermediul unei platforme informatice pentru centralizarea şi analiza consumului naţional de energie, precum şi creşterea procentuală a implementării sistemelor de management energetic EMS la nivelul operatorilor economici, inclusiv la nivelul întreprinderilor mari consumatoare de energie.

Solicitanţii eligibili pentru finanţare în acest program sunt: microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii, dar şi întreprinderi mari şi entităţi cu personalitate juridică înregistrate în România care activează în conformitate cu legislaţia naţională în domeniu, pe teritoriul României, respectând condiţia înregistrării la ONRC.

Bugetul total estimat al schemei este echivalentul în lei a sumei de 80,6 milioane de euro, compus din bugetul aprobat pentru măsura de investiţii 5 în valoare de 62 milioane de euro şi suma suplimentară aferentă supra-contractării, de 30%, conform Ordonanţei de urgenţă nr. 124/2021, fonduri europene nerambursabile asigurate prin Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) – Componenta C.6 Energie8.