19 C
București
sâmbătă, mai 18, 2024
AcasăActualitateDepoul promisiunilor. Cum ar fi trebuit Craiova să aibă transport public modern....

Depoul promisiunilor. Cum ar fi trebuit Craiova să aibă transport public modern. Dar nu are

Articole Similare

După 4 ani de implementare și cu cinci luni înainte de termenul final, declarativ „55% din proiect a fost realizat”. În fapt, s-a ajuns prin rezilierea contractului la 0% implementat.

În iulie 2020, Lia Olguța Vasilescu declara cu emfază că „au fost scrise proiecte în valoare de peste 80 de milioane de euro care au fost sau urmează a fi implementate:

  • achiziția a 17 tramvaie noi,
  • achiziția din fonduri nerambursabile a 46 de autobuze electrice, 46 de stații de încărcare lentă și a 11 stații de încărcare rapidă, în valoare a peste 28 de milioane de euro,
  • reabilitarea celor 2 tronsoane nereabilitate de rulare a tramvaielor (zona Henry Ford si tronsonul Craiovița Nouă – Izvorul Rece), reabilitarea și modernizarea autobazei, reabilitarea și modernizarea depoului de tramvaie.

Un alt proiect cu finanțare din fondurile proprii ale Regiei Autonome de Transport (RAT) Craiova este construirea/modernizarea a peste 60 de stații de așteptare, atât pentru transportul public cu tramvaiul cât și cu autobuzul.”

Din toată lista de promisiuni (în mare parte, încă neonorate), ne oprim asupra unui caz pe care-l considerăm definitoriu pentru stilul oficialilor Primăriei Craiova: proiectul de modernizare a depoului de tramvaie.

Un proiect eșuat care demonstrează cât de precară este abordarea chestiunii fondurilor europene de către Primăria Craiova: propagandă agesivă la anunțarea contractării proiectelor finanțate din fonduri europene și tăcere de mormânt atunci când vine vorba despre sumele de bani în mod real atrase în comunitatea noastră prin implementarea proiectelor.

Din povestea tristă a eșecului proiectului de reabilitare și modernizare a depoului de tramvaie Craiova, vom înțelege că nu este suficient să accesezi fonduri europene și să te lauzi că ți-au fost aprobate la finanțare niște proiecte pe bani mulți. Mai este nevoie să și implementezi proiectele respective și să aduci banii respectivi în oraș, spre binele craiovenilor!

Basmul „Depoul fermecat” – începuturi promițătoare

Banii europeni pentru modernizarea depoului de tramvaie Craiova au fost disponibili prin intermediul unui proiect care se încadra la Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile/Prioritatea de investiții 4E – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare.

Sub această generoasă „umbrelă” a finanțării europene, proiectul propus de Primăria Craiova se numea „Modernizare depou si modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor – Faza 2 Modernizare depou tramvai”.

Perioada de implementare a proiectului era 1 martie 2018 – 30 decembrie 2022. Valoare totală a proiectului a fost de 61 de milioane de lei, din care suma solicitată din fondurile UE a fost de 59 de milioane de lei.

Până la acel moment, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Primăria Craiova depusese un număr de 24 de aplicații cu o valoarea de peste 100 milioane de euro. Dintre acestea, erau semnate 17 contracte de finanțare prin care era solicitată suma de aproximativ 64,3 milioane de euro.

Rezultă că finanțarea destinată modernizării depoului reprezenta, la momentul 2019, aproximativ 20% din totalul finanțărilor pentru care Primăria Craiova semnase contracte de finanțare. Era, deci, un proiect important.

Obiectivul general al proiectului era, de asemenea, unul generos: creșterea atractivității și eficienței sistemului de transport public local din municipiul Craiova prin implementarea unor măsuri integrate ce vizează îmbunătățirea transportului public de călători cu tramvaiul și descurajarea utilizării transportului privat.

Foto: mobilitate.eu
Foto: mobilitate.eu

Citește și: 3 imagini false, create de Inteligența Artificială: Trump în cătușe, Papa cu haine de lux și Putin în genunchi

Obiectivele specific ale proiectului erau:

  1. Modernizarea infrastructurii aferente transportului public de călători cu tramvaiul din Craiova prin reabilitarea clădirilor existente in incinta depoului de tramvai si dotarea cu echipamente si utilaje specifice activității de întreținere și reparații tramvaie.
  2. Reabilitarea infrastructurii de tramvai din Craiova prin modernizarea retelei de contact si a caii de rulare si aechipamentelor de cale a tramvaiului din incinta depoului.

Rezultatele generale așteptate a fi obținute prin implementarea proiectului au fost și ele, foarte generoase:

  1. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an): valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (anul de bază) 2018 – fără proiect: 97.570.tone;

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului 2023 – făra proiect: 104.550 tone;- cu proiect: 104.060 tone;

– Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare 2027- fără proiect –111.080 tone, cu proiect 109.920 tone.

2. Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri):

– Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (anul de bază) 2018: fără proiect – 21.589.563, cu proiect – 21.589.563;

– Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului 2023: fără proiect – 20.787.888, cu proiect – 20.912.616;

– Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare 2027: fără proiect- 19.683.189, cu proiect – 19.887.160.

Din cifrele propuse de Primăria Craiova ca rezultate ale modernizării Depoului, observăm că orașul s-ar fi transformat într-un paradis ecologic (prin scăderea masivă a emisiilor de CO2 în atmosferă generate de traficul auto), iar numărul de călători care ar fi urmat să utilizeze transportul în comun ar fi egalat, într-un singur an, populația României!

Mai trebuie amintit că, din cei aproape 13 milioane de euro, urmau să se realizeze vaste lucrări de intervenție și modernizare asupra depoului de tramvaie. Altfel spus, banii europeni, dacă Primăria ar fi avut profesionalismul necesar și seriozitatea cerută de un astfel de demers, ar fi ajutat la realizarea unui depou de tramvaie modern, conform normelor naționale și europene din domeniu.

Cum se transformă un basm frumos într-un coșmar

În decembrie 2021, Primăria Craiova inițiază pe SEAP o achiziție cu anunț de participare vizând Servicii de elaborare a documentației tehnice: avize, autorizații, acorduri + certificate performanță energetică, servicii de asistență din partea proiectantului pe parcursul derulării contractului și execuțiia lucrărilor pentru proiect.

Este interesant de studiat Avizul Conform Condiționat emis de Agenția Națională pentru Achiziții Publice, în care se face o analiză a documentației de atribuire pregătită de Municipiul Craiova transmisă în SEAP pe 10 noiembrie 2021, pentru procedura respectivă.

Experții ANAP sesizează și solicită rezolvarea următoarelor erori în documentația Primăriei Craiova:

1) În fapt: sect. II.1.2 (…) Lucrări de construcții nu reflectă care este obiectul achiziţiei publice, relevantă în acest context fiind activitatea ce caracterizează scopul principal al contractului – nu se respectă prevederile art.16 alin.(2) din HG nr.395/2016, situație care creează confuzie și în ceea ce privește modul de îndeplinire de către operatorii economici ofertanți a cerințelor de calificare (…). b) care se raportează la „activitatea principală de executie lucrari”.

În drept: (….) Având în vedere obiectul contractului (Modernizare depou tramvaie), precum si faptul că ați completat un cod CPV general, se vor corecta informațiile din prezenta secțiune prin completarea unui cod CPV principal corespunzator acestor lucrări, cît mai apropiat de natura lucrărilor ce fac obiectul contractului; Se va corecta oriunde este cazul, inclusiv in documentele atașate (Strategie de contractare, Caiet de sarcini, etc);

2) În fapt: sect. II.1.3 – Tipul de contract ales „Lucrări – Executare” nu corespunde descrierii activităților contractului – obiectul contractului cuprinde si activitati de elaborare a unor servicii de proiectare;

În drept: (…) Corectați tipul contractului astfel încât acesta să corespundă activitățlor înscrise în descrierea obiectului contractului, respectiv contract de lucrări ce cuprinde și o componentă de servicii de proiectare. Se va corecta oriunde este cazul, inclusiv în documentele atasate.

3) În fapt: sect. II.1.4 – Valoarea estimată aferentă servicii de proiectare este înscrisă în mod eronat; Nu am regăsit informații privind termenul de răspuns la solicitările de clarificări primite de la operatorii economici;

În secțiunea II.1.4 este menționată suma aferentă cheltuielilor intitulate „diverse și neprevăzute”, informații care pot conduce la neclarități cu privire la valoarea contractului, având în vedere faptul că aceste sume țin de o eventuală modificare viitoare a contractului;

În drept: (…) a) Verificați corectitudinea valorii estimate înscrisă în următoarea precizare “- Documentație tehnico-economică faza PT + certificat de performanţă energetică + documentaţie pentru obținere aviz/ autorizație de Securitate la incendiu + documentații pentru obținerea oricăror altor avize/acorduri + asistenta tehnica din partea proiectantului: 1.230.000.000 lei fară TVA; și corectați a.i. valoarea estimata corespunzătoare serviciilor de proiectare să fie corectă și corelată cu cea din devizul general; Se va corecta oriunde este cazul, inclusiv în documentele atașate (Strategie de contractare, etc);

b) Completați informațiile ref. la „Termene pentru depunerea/răspunsul la solicitările de clarificări/informații suplimentare:” de la pct. B cu termenul stabilit de AC pentru răspunsul la solicitările de clarificări primite, în conformitate cu prev. art. 161 alin. 1 din Legea 98/2016;

c) Atragem atenția că nu este necesar a se comunica ofertanților valoarea maximă de care dispune autoritatea contractantă pentru cheltuielile diverse și neprevăzute, acestea fiind cheltuieli care ar putea să nu fie efectuate.

La nivelul secțiunii II.1.4 este indicat a se evidenția doar că „Valoarea totală estimată a contractului nu include cheltuieli diverse și neprevăzute”.

Informațiile referitoare la cuantumul acestor cheltuieli se vor menționa în strategia de contractare, în justificarea modului de stabilire a procedurii de atribuire. Se vă elimina valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute și de la ÎI.2.4.

La nivelul secțiunii II.1.4 este indicat a se evidenția doar că „Valoarea totală estimată a contractului nu include cheltuieli diverse si neprevazute”.

Informațiile referitoare la cuantumul acestor cheltuieli se vor menționa în strategia de contractare, în justificarea modului de stabilire a procedurii de atribuire. Se va elimina valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute si de la II.2.4.

Foto: Oltenia 24
Foto: Oltenia 24

Fără să mai insistăm pe detalii, spunem că documentul emis de Agenția Națională pentru Achiziții Publice sesizează un total de 14 erori în documentația realizată de Primăria Craiova.

În continuarea basmului despre depoul de tramvaie Craiova, în data de 3 februarie 2022, pe site-ul Primăriei Craiova se anunță atribuirea Serviciilor de supervizare a proiectării și execuției lucrărilor aferente Obiectivului „Modernizare Depou și modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrică a tramvaielor – Faza 2 – Modernizare Depou Tramvai” (SMIS 129326).

Câștigătorul a fost firma SC Polviva Construct SRL, o firmă din Craiova cu sediul într-un apartament.

Site-ul EXPOSE indică faptul că la aceeași adresă, ar fi înregistrate ale două firme: Proiect Holding Construct SRL și Dragon Proiect SRL.

Conform site-ului TERMENE.RO, în anul 2021, firma SC Polviva Construct SRL avea o cifră de afaceri de 318.340 lei, un singur angajat și un profit net de 217.000 lei.

Citește și: De ce sunt instituțiile paralizate: 42 de persoane cu mandate provizorii numai la Ministerul Transporturilor

SC Polviva Construct SRL pare a fi o firmă cu relativ succes la contractele finanțate din bani publici. În perioada 2018-2023, am identificat un număr de 34 de contracte încheiate de firmă cu primării (și cu o parohie) din Dolj, cu valori de la 8.000 lei la 135.000 lei.

Valoarea Serviciilor de supervizare a proiectării și execuției lucrărilor aferente modernizării depoului era de 126.560 lei fără TVA.

Atribuirea s-a realizat abia din a doua încercare, pentru că în luna ianuarie 2022, Primăria Craiova anulase procedura pe motiv de neprezentare a vreunui ofertant.

În aprilie 2022, Primăria Craiova anulează ultima licitație organizată pe SEAP pentru Servicii de elaborare a doc. teh.-ec. faza PT+PAC+DE +Documentatii avize, autorizații, acorduri +certificate performanță energetică, serv. de asist. din partea proiectantului pe parcursul derularii contractului și executia lucrarilor pt proiect „Modernizare depou si Modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor – Faza 2 – Modernizare depou tramvaie”, SMIS 129326.

Motivul: nu s-a prezentat nicio firmă.

După acest început de implementare, la o jumătate de an distanță, Lia Olguța Vasilescu risipește magia și anunță că Primăria Craiova renunță la finanțarea europeană pentru mult lăudatul proiect de modernizare a depoului de tramvai.

După 4 ani de implementare și cu cinci luni înainte de termenul final – declarativ „55% din proiect a fost realizat”, în fapt, s-a ajuns prin rezilierea contractului la 0% implementat.

Lia Olguța Vasilescu declara presei, în august 2022: „Gradul de implementare la proiectul cu depoul este de 55%, pentru că avem SF-ul, avem PT-ul şi am demarat licitaţia pentru lucrări. Era însă clar că nu-l putem duce la capăt până la finele anului viitor, aşa că aveam varianta să continuăm, dar riscam să pierdem banii europeni, sau să ne oprim şi să redepunem proiectul pe ciclul financiar următor şi să modernizăm depoul tot cu fonduri europene. Am ales a doua variantă“.

Făcând o traducere a declarației destul de alambicate a primăriței, înțelegem că Primăria Craiova implementase cu puțin peste jumătate din proiect, că ar fi demarat licitația pentru execuția lucrărilor, dar că, brusc, experții Primăriei s-au speriat pentru că au sesizat că nu mai era timp pentru finalizarea.

Declarația a fost făcută în august 2022, iar termenul limită de implementare a proiectului era de 30 decembrie 2022.

Conform documentelor oficiale, proiectul de modernizare a depoului urma să fie implementat într-o perioadă de aproximativ 4 ani și 9 luni.

Să declari senin, cu aproximativ cinci luni înainte de finalizarea proiectului, că ai implementat jumătate din proiect (când ai avut la dispoziție peste 4 ani de implementare!) este o dovadă de lipsă de profesionalism și indirect, se constituie probă în susținerea ipotezei că subordonații tăi care se ocupă de implementarea proiectelor din fonduri europene ale Primăriei Craiova sunt niște incompetenți!

O altă întrebare ar fi de ce prima licitație pentru execuția lucrărilor a fost inițiată abia în noiembrie-decembrie 2021, adică la peste 3 ani de la demararea proiectului?

Foarte sigur că acest proiect a avut un Grafic Gantt, un calendar de activități cu termene de execuție, persoanele care răspund de implementarea activităților respective etc.

Ce trebuie să facă primarul Craiovei

Primarul Craiovei Lia Olguța Vasilescu trebuie să prezinte, în regim de urgență, craiovenilor detalii despre eșecul implementării proiectului european de modernizare a depoului de tramvaie Craiova și să explice cine sunt cei vinovați de pierderea a aproape 13 milioane de euro, bani care nu vor mai intra în comunitatea noastră.

Să dai vina pe lipsa de interes a firmelor care nu au depus oferte la licitațiile organizate de Primăria Craiova, este un fel de fugă de răspundere.

Din informațiile publice despre acest proiect, rezultă că implementarea a fost fie prost gândită, în faza de scriere a proiectului, fie grav afectată de erori manageriale.

Dincolo de discursurile mai mult sau mai puțin justificative, rămânem cu o realitate tristă: prin eșecul proiectului de modernizare a depoului de tramvaie, Craiova a pierdut aproape 13 milioane de euro din fonduri europene.

Urmăriți PressHUB și pe Google News!

Parteneri

Salamul de Sibiu revine oficial în SUA

Primul produs românesc de origine animală exportat pe piața...